Zjazd Zwykły Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego – 20.11.2019

Druhny i druhowie,

Uchwałą 5/2019 Komendy Hufca na dzień 20.11.2019 zwołano Zjazd Zwykły Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego.

Zjazd rozpocznie się o godzinie 18:00 w Harcówce Rybackiej w Radziądzu. W załączeniu regulamin i porządek obrad zjazdowych:


Brak możliwości komentowania.