Śladami pamięci Żołnierzy Wyklętych

ZHP Chorągiew Dolnośląska w miesiącu kwietniu i maju przystąpiła do realizacji zadania publicznego „Śladami pamięci Żołnierzy Wyklętych” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w  kwocie 11 000,00 zł zgodnie z umową nr 10/2018/3300011485/156.

Projekt „Śladami pamięci Żołnierzy Wyklętych”, którego bezpośrednim realizatorem był Hufiec ZHP Powiatu Trzebnickiego miał formę warsztatów, zajęć programowych i  przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, edukacyjnym oraz upowszechniającym tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP, związanych z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Odbiorcami projektu byli  mieszkańcy ośmiu gmin powiatu Trzebnickiego i Milickiego. Zaplanowane w projekcie zadania były  działaniami edukacyjno-animacyjnymi, stymulującymi, rozwijającymi kreatywność i odnoszą się  do  aktywizacji  uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe. Projekt zakładał uczestnictwo w działaniach patriotycznych grup społecznych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych, mieszkańców małych miasteczek i wsi. Większość terenu, na którym realizowano projekt to gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.

W ramach projektu zrealizowano  następujących  działań:

  • Warsztaty historyczne „Pamięci Żołnierzy Wyklętym”
  • Wystawa historyczna „Harcerz-żołnierz wyklęty – Witold Pilecki”
  • Harcbieg – Powiatowy bieg patriotyczny śladami historii Żołnierzy Wyklętych

Realizacja zadania przyczyniła się do zwiększenia świadomości na temat wydarzeń związanych z  odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotna role odgrywa pamięć regionalna. Efektem prac projektowych było wydanie poradnika historycznego.

Brak możliwości komentowania