Przetarg – przebudowa (anulowany!!!)

UWAGA – przetarg anulowany!

Uzasadnienie: Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie, nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

Pierwotne ogłoszenie:

Informujemy o ogłoszonym przetargu na „przebudowę szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Cieszkowie wraz ze zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicy na Harcówkę”

Poszukiwany wykonawca robót, zainteresowanych złożeniem ofert prosimy o zapoznanie się z poniższymi załącznikami:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zał nr 1 Formularz ofertowy

zał. nr 5 -Umowa

 

Brak możliwości komentowania