Odznaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego”  jest wyróżnieniem przyznawanym przez Komendę Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego im. hm. Tadeusza Zawadzkiego ps. „Zośka”.
Odznaka przyznawana jest za wkład i zaangażowanie w rozwój harcerstwa na terenie działania Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego im. hm. Tadeusza Zawadzkiego ps. „Zośka” zwanym dalej hufcem.
Odznakę może otrzymać instruktor ZHP, osoba spoza kręgu ZHP oraz instytucja (w domyśle firma, organizacja pozarządowa, instytucja państwowa)

 

Regulamin odznaki oraz wniosek o nadanie znajdują się w dziale: dokumenty

 

Ewidencja przyznanych Odznak:
001 – hm. Mirosław Uruski – Komendant Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego od 2007 roku.
002 –
003 –
004 –
005 –
006 –
007 –
008 –
009 –
010 –
011 –
012 –
013 –
014 –
015 –
016 –
017 –
018 –
019 –
020 –
021 –
022 –
023 –
024 –
025 –
026 –
027 –
028 –
029 –
030 –

Brak możliwości komentowania