Odznaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego”  jest wyróżnieniem przyznawanym przez Komendę Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego im. hm. Tadeusza Zawadzkiego ps. „Zośka”.
Odznaka przyznawana jest za wkład i zaangażowanie w rozwój harcerstwa na terenie działania Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego im. hm. Tadeusza Zawadzkiego ps. „Zośka” zwanym dalej hufcem.
Odznakę może otrzymać instruktor ZHP, osoba spoza kręgu ZHP oraz instytucja (w domyśle firma, organizacja pozarządowa, instytucja państwowa)

 

Regulamin odznaki oraz wniosek o nadanie znajdują się w dziale: dokumenty

 

Ewidencja przyznanych Odznak wraz z rokiem przyznania:
001 – hm. Mirosław Uruski – Komendant Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego (rok 2017)
002 – pwd. Artur Wojtaszek (rok 2017)
003 – pwd. Łukasz Żukowski (rok 2017)
004 – hm. Urszula Krzyżanowska (rok 2017)
005 – phm. Paulina Nowak (rok 2017)
006 – phm. Leszek Półrolniczak (rok 2017)
007 – hm. Elżbieta Kuriata (rok 2017)
008 – pwd. Paweł Kaczała (rok 2017)
009 – phm. Mirosława Sobków (rok 2017)
010 – hm. Paulina Muszyńska (rok 2017)
011 – phm. Elżbieta Muszyńska (rok 2017)
012 – pwd. Adam Nowak (rok 2017)
013 – pwd. Grzegorz Szczepanik (rok 2017)
014 – phm. Adrian Opałka (rok 2017)
015 – Emilia Uruska  (rok 2017)
016 – Robert Lewandowski – Burmistrz Gminy Żmigród (rok 2017)
017 – Waldemar Wysocki – starosta Trzebnicki (rok 2017)
018 – Gmina Oborniki Śląskie (rok 2017)
019 – Gmina Prusice (rok 2017)
020 – Gmina Zawonia (rok 2017)
021 –
022 –
023 –
024 –
025 –
026 –
027 –
028 –
029 –
030 –

Brak możliwości komentowania.