NAGRODA GRAND PRIX

Nagroda GRAND PRIX Komendy Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego jest wręczana podczas Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej. Jest ona nagrodą przechodnią i co roku przyznawana jest w kategorii Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych. Przyznawana jest od roku 2024.

Statuetka Nagrody Grand Prix

ROK 2024

  • 7 GZ „ZŁOTE SMOKI”
  • 9 WDH „Dęby”

Brak możliwości komentowania.