Komenda Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego

  • hm. Mirosław Uruski – Komendant Hufca
  • phm. Adam Nowak – Zastępca Komendanta ds. programu
  • dh Martyna Kirpa – Skarbnik Hufca
  • pwd. Łukasz Żukowski – Członek Komendy ds. majątku
  • pwd. Grzegorz Uram – Członek Komendy ds. pracy z kadrą
  • phm. Leszek Półrolniczak – Członek Komendy ds. kręgów i odznaczeń

Brak możliwości komentowania.