Komenda Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego

  • hm. Mirosław Uruski – Komendant Hufca
  • pwd. Joanna Noga – Zastępca Komendanta Hufca ds. programu
  • pwd. Grzegorz Uram – Zastępca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych
  • dh Martyna Kirpa – Skarbnik Hufca
  • phm. Leszek Półrolniczak – Członek Komendy Hufca
  • pwd. Łukasz Żukowski – Członek Komendy  Hufca ds. majątku

Brak możliwości komentowania.