Komenda Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego

 

-hm. Mirosław Uruski – Komendant Hufca

-pwd. Artur Wojtaszek – Zastępca Komendanta

-dh Robert Jarosz – Skarbnik Hufca:

-phm. Leszek Półrolniczak – Członek komendy ds. programu i pracy z kadrą

-pwd. Łukasz Żukowski – członek komendy

-pwd. Grzegorz Uram – członek komendy

-vacat

Brak możliwości komentowania.