Komenda Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego

Komendant Hufca: hm. Mirosław Uruski

hm. Mirosław Uruski

Zastępca Komendanta ds. programowych: phm. Joanna Noga

phm. Joanna Noga

Zastępca Komendanta ds. organizacyjnych: pwd. Grzegorz Uram

pwd. Grzegorz Uram

Skarbnik: dh. Martyna Popek

Członek Komendy Hufca: phm. Leszek Półrolniczak

phm. Leszek Półrolniczak

Członek Komendy Hufca ds. majątku: pwd. Łukasz Żukowski

pwd. Łukasz Żukowski

Brak możliwości komentowania.