IV Zuchowy Pieszy Rajd Doliną Baryczy za nami!

W tegorocznym IV Zuchowym Pieszym Rajdzie Doliną Baryczy w poszukiwaniu Wodnika Szuwarka wzięło udział niemal 150 uczestników. Aby go odnaleźć i zdobyć wymarzony trop (zuchową sprawność zbiorową) musieli przejść 8 kilometrową trasę pomiędzy stawami Doliny Baryczy (trasa przebiegała Ruda Milicka-Stawno-Nowe Grodzisko-Dyminy-Stawno-Ruda Milicka). Na trasie rajdu zuchy sprawdziły się w rozmaitych zadaniach, swoją wiedzę i sprawność fizyczną. W czasie tej wędrówki, przy pomocy mapy i kompasów, odnajdywały ukryte znaczniki punktowe, przy których były określone zadania do wykonania, ściśle połączone z poznaniem flory i fauny wodnej, leśnej i polnej.

Przykładowe zadania jakie wykonywały w czasie rajdu:
• Za pomocą lornetek dzieci obserwowały ptactwo wodne, a następnie tworzyły własne kroniki obserwacyjne;
• Za pomocą łuków uczestnicy uczyli się strzelać do celu, podobnie jak w dawnych czasach ludzie polowali na ptactwo łowne;
• Poznawali tropy zwierząt, dopasowywali poroża do wybranych zwierząt;
• Poznawali florę i faunę wodną Doliny Baryczy;
• Znajdź azymut, czyli zgubiłem się, praca z busolą, aby dojść do kolejnego punktu na trasie;
• Nauka i wzmacnianie wiedzy z pierwszej pomoc w terenie, czyli nauka pomocy przedmedycznej, gdy potrzebujemy pomocy w terenie.

Na zuchów czekała dodatkowa niespodzianka, jaką była Poczta Harcerska „Szaniec”, gdzie można było wysłać okolicznościową kartkę zaprojektowaną przez zuchenkę Ninę. Na zakończenie, w czasie wspólnego podsumowania rajdu dzieci poznały grę zespołową, co dodatkowo podkreśliło wartość integracyjną rajdu. Otrzymały także dyplomy i nagrody za uczestnictwo.

Uczestnicy IV ZuchowegoPieszego Rajdu Doliną Baryczy
Poczta Harcerska „Szaniec”


Brak możliwości komentowania.