Aktywny wypoczynek czyli cykl wakacyjnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 2022

W okresie od 1 czerwca do 30 sierpnia 2022  Hufiec ZHP Powiatu Trzebnickiego realizował projekt pn  „Aktywny wypoczynek czyli cykl wakacyjnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 2022” , którego głównym celem była organizacja cyklu warsztatów edukacyjnych z zakresu  działań wolontarystycznych, historii oraz profilaktyki zdrowotnej  wśród młodzieży z terenu powiatów milickiego, trzebnickiego oraz wołowskiego w trakcie harcerskiej akcji letniej.

Realizacja projektu odbywała się w V fazach:

I Dobór kadry i przygotowanie zajęć warsztatowych

Na początku czerwca został powołany zespół projektowy odpowiedzialny za jego realizację. Został powołany koordynator, osoba odpowiedzialna za rozliczenie projektu oraz osoby merytorycznie przygotowujące warsztaty. Natomiast kadrę wychowawczą stanowili instruktorzy ZHP  odpowiednio przygotowani do pełnienia swoich funkcji. Legitymują się stopniami przewodnika, podharcmistrza oraz harcmistrza i odpowiednio uprawnieniami wychowawcy kolonijnego i kierownika placówki wypoczynku zdobnie z  zaleceniami Rozporządzenia MEN w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

II Nabór uczestników

Rekrutacja w znacznej mierze była przeprowadzona przez harcerską kadrę wychowawczą w środowiskach działania drużyn i innych jednostek harcerskich. W  rekrutacji organizatorzy placówek korzystali także z pomocy wskazań pedagogów szkolnych oraz ośrodków pomocy społecznej.

III Warsztaty edukacyjne

Warsztaty zostały przeprowadzone w trakcie obozu w Lginiu, a swoją tematyką obejmowały działania wolontariackie, turystyczne oraz profilaktykę zdrowotną. Zostały zachowane wszystkie normy bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologiczne.

Uczestnicy warsztatów organizowanych w trakcie obozu zakwaterowani zostali w  namiotach 10 osobowych (maksymalnie po 5-6osób) wyposażonych w łóżka polowe, materace, koce oraz półki na odzież.

Program obozu zatwierdzony został w Dolnośląskim Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Zajęcia podczas obozu odbywały się w trzech blokach programowych w ciągu dnia. W trakcie obozu zostało zorganizowanych wiele ciekawych zajęć i przedsięwzięć programowych:

– rozgrywki pomiędzy drużynami

-piesze wędrówki

-obrzędowe ogniska z gawędą;

-kuchnia polowa i zajęcia z łączności.

– olimpiada obozowa,

– Festiwal piosenki obozowej,

– zwiady terenowe.  

IV Organizacja biegu historycznego

Jednodniowa Impreza zorganizowana na zakończenie wakacji na terenie bazy obozowej w Lginiu, która była połączeniem aktywnej formy spędzania czasu wolnego przy jednoczesnym poznaniu historii swojego kraju z uwzględnieniem działalności Armii Krajowej.

W tradycyjny, a jakże ciekawy sposób harcerze i nie tylko poznali dorobek historyczny państwa niepodległościowego. Podsumowaniem biegu był poczęstunek połączony z ogniskiem podczas, którego zostały wręczone nagrody

V Ewaluacja projektu

Projekt został podsumowany przez kadrę projektu na specjalnym spotkaniu.

Realizacja projektu odbyła się dzięki darowizny ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź w kwocie 45 000,00 zł

Brak możliwości komentowania.