Aktualności
Posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich PDF Drukuj Email
poniedziałek, 20 kwietnia 2015 08:08

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich, która odbędzie się  06.05. 2015 r. tj. środa,  o godz. 17.30 w Radziądzu - w harcówce. Osoby zamykające bądź otwierające stopnie proszone są o przesłanie odpowiednich dokumentów do niedzieli tj.: 03.05.2015 na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Jeśli nikt się nie zgłosi KSI zostanie odwołane.

 

Czuwaj!

phm. Paulina Muszyńska HR

 
Uroczystości w 26 Szczepie Harcerskim Agricola PDF Drukuj Email
niedziela, 19 kwietnia 2015 07:25

Uroczystości w 26 Szczepie Harcerskim Agricola

 

28 marca 26 Szczep harcerski Agricola w Hufcu ZHP Powiatu Trzebnickiego im. hm. Tadeusza Zawadzkiego ps. „Zośka” świętował swoje dwie jakże ważne uroczystości. Było nimi 5 lecie działalności szczepu oraz nadanie imienia „Bohaterów akcji pod Arsenałem”. Szczep działa na terenie dwóch gmin: Gminy Zawonia i Gminy Trzebnica, dlatego na tę okazję zostali zaproszeni specjalni goście, którzy wspierają harcerzy: Komendant Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego hm. Mirosław Uruski, Dyrektor Zespołu Szkół w Czeszowie Elżbieta Kędra, Dyrektor Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim Mariusz Szkaradziński, V-ce Dyrektor Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim Beata Iżewska, Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta, Burmistrz Miasta i Gminy Trzebnica Marek Długozima, Dyrektor GOKiB w Zawoni Elżbieta Michta, Sołtys sołectwa Czeszów Beata Borowiak, Ksiądz Proboszcz Jacek Tomaszewski, Zespół Alebabki, Rodzice harcerzy, instruktorzy oraz reprezentanci drużyn z Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego.

Obchody zaczęły się od uroczystej mszy gdzie harcerze  i instruktorzy ze Szczepu Agrciola podziękowali Panu Bogu za 5 lat działalności na terenie gminy Zawonia i Trzebnica. Następnie część artystyczna odbyła w  Zespole Szkół w Czeszowie im ks. Wawrzyńca Bochenka. Harcerze zaprezentowali tam tylko w pewnej części swój  dorobek działalności, który jest bardzo bogaty i obejmuje m. in. udział w obchodach i świętach narodowych, wyjazdy na biwaki rajdy, pomoc lokalnej społeczności, służba Bogu i Polsce, liczne kursy i szkolenia oraz aktywne spędzanie wolnego czasu. Święto obejmowało także uroczystość nadania imienia „Bohaterów akcji pod Arsenałem”. Aby mogło do tego dojść drużyny i gromada działające w szczepie przez ostatnie 1,5 roku musiały wykonać liczne zadania, które pozwoliły na przyjęcie tego zacnego imienia. 12 dh Leśne Szeregi im. Jana Bytnara oraz 222 WDH Wypłosze przygotowały specjalne filmy o własnej służbie Bogu i Polsce. Z kolei 6 Gromada Zuchowa Przyjaciele Stumilowego Lasu oraz 8 DW Armagedon zaśpiewali pieśni związane z okresem II wojny światowej. Ponadto przygotowano specjalne prace plastyczne oraz tematyczne zbiórki poświęcone bohaterom akcji pod Arsenałem.

Harcerze oraz Instruktorzy z 26 Szczepu Agricola: phm. Paulina Muszyńska, pwd. Grzegorz Szczepanik, phm. Elżbieta Muszyńska, pwd. Dawid Stec, pwd. Alicja Szczepanik, pwd. Daria Wyrzykowska, dh. Patrycja Warzecha, dh. Andżelika Smolarek oraz dh. Marcin Furyk są wyróżniani zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym. Otrzymują Listy pochwalne od Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego, odznaczenia chorągwiane,  a ostatnio 8 DW Armagedon na ogólnopolskim Rajdzie w Warszawie  poświęconym właśnie pamięci bohaterom  akcji pod Arsenałem zajęła 4 miejsce.

Ten wyjątkowy dzień zostanie wszystkim gościom, rodzicom harcerzom i instruktorom  na długo w pamięci. Uroczystości zakończyły się urodzinowym tortem, który wszystkim bardzo smakował.

 

 

Pwd. Dawid Stec

 


 
Porządek Obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego PDF Drukuj Email
piątek, 10 kwietnia 2015 07:27

Porządek Obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego

21.04.2015r

CZĘŚĆ ROBOCZA

 

 1. Otwarcie obrad przez komendanta hufca
 2. Wybór protokolanta
 3. Wybór przewodniczącego zjazdu
 4. Przyjęcie regulaminu obrad zjazdu
 5. Przyjęcie porządku obrad zjazdu
 6. Wybór komisji wyborczej

 

CZĘŚĆ OFICJALNA

 

 1. Uroczyste otwarcie zjazdu
 2. Wprowadzenie sztandaru hufca
 3. Odśpiewanie Hymnu ZHP
 4. Wystąpienie komendanta hufca - przedstawienie informacji na temat działalności Komendy Hufca oraz sytuacji finansowej hufca,
 5. Wystąpienie przedstawiciela Komendy Chorągwi  -  przedstawienie opinii na temat działalności hufca.
 6. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Wyborczej – prezentacja kandydatów na funkcję komendanta hufca
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 8. Informacja o procedurze wyborczej
 9. Wybór Komendanta Hufca
 10. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów na funkcje komendanta hufca
 11. Przedstawienie propozycji składu Komendy Hufca przez Komendanta Hufca
 12. Wybór członków komendy hufca
 13. Wystąpienie komendanta hufca
 14. Zakończenie zjazdu (odprowadzenie sztandaru, krąg)

 

 

 
Regulamin Obrad Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego PDF Drukuj Email
piątek, 10 kwietnia 2015 07:19

Regulamin Obrad
Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego

Żmigród 21 maja 2015r

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin obrad Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca Powiatu Trzebnickiego  ZHP opracowany jest na podstawie:

1)     Statutu ZHP,

2)     Ordynacji Wyborczej ZHP.

 1. Regulamin zawiera:

1)     postanowienia w sprawie sposobu obrad,

2)     zasady wyboru delegata,

3)     procedurę wyborczą.

 1. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Przewodniczącemu obrad Zjazdu przy udziale Pełnomocnika Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej.
 2. Pełnomocnik Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP czuwa nad prawidłowym przebiegiem Zjazdu, nadzoruje wybory, czuwa nad zgodnością podejmowanych uchwał ze Statutem ZHP i innymi przepisami obowiązującymi w ZHP.
 3. Regulamin zatwierdza Nadzwyczajny Zjazd Hufca.
 4. W Zjeździe Nadzwyczajnym Hufca z głosem decydującym uczestniczą osoby, które posiadają przydział służbowy do hufca, mają opłaconą podstawową składkę członkowską oraz:

II. Postanowienia w sprawie sposobu obrad Zjazdu

1)     kierują podstawową jednostką organizacyjną (drużynowy, przewodniczący kręgu),

2)     zostały mianowane przez komendanta hufca, chorągwi lub Naczelnika ZHP na funkcję instruktorską (nie mająca charakteru dorywczego służąca realizacji zadań statutowych),

3)     są członkami władz hufca (komendy, komisji rewizyjnej i sądu harcerskiego),

4)     są członkami innych władz ZHP.

 1. Zjazd otwiera Komendant Hufca, a kieruje nim przewodniczący wybierany spośród uczestników Zjazdu z głosem decydującym.
 2. Zjazd spośród delegatów wybiera:

1)     komisję wyborczą – 2 osób,

2)     komisję skrutacyjną - 3osób,

 1. Zjazd wybiera protokolanta. Protokolant może być wybrany spoza uczestników Zjazdu z głosem decydującym.
 2. Do zadań Przewodniczącego obrad Zjazdu należy:

1)     realizacja porządku obrad Zjazd,

2)     czuwanie nad zgodnością obrad z Regulaminem przyjętym przez Zjazd,

 1. Czas głosu w dyskusji ogranicza się do 3 minut. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może przedłużyć czas wystąpienia, celem sformułowania przez dyskutanta wniosków (powyższe nie dotyczy zaproszonych na Zjazd gości).
 2. Uczestnikom Zjazdu oraz zaproszonym gościom głosu udziela Przewodniczący Obrad w/g obowiązującego porządku.
 3. Poza porządkiem obrad głos może być udzielony wyłącznie w przypadku zgłoszenia wniosku formalnego.
 4. Wniosek formalny – propozycja wysunięta w trakcie obrad zjazdu dotycząca kwestii związanych z procedurą obrad. W przypadku zgłoszenia wniosku formalnego dopuszcza się dodatkowo 1 głos „za” i 2 głosy „przeciw” wnioskowi.
 5. Czas powtórnego wystąpienia nie może być dłuższy niż 2 minuty.
 6. Bierna prawo wyborcze posiadają instruktorzy ZHP, którzy opłacili podstawową składkę członkowską oraz mają zaliczona służbę instruktorską.
 7. Komisja Wyborcza określa termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na funkcje komendanta hufca
 8. Każdy kandydat ma prawo wypowiedzi. Uczestnicy Zjazdu mogą zadawać każdemu kandydatowi pytania. Pytania i wypowiedzi nieistotne bądź godzące w dobra osobiste lub w sposób, nieuzasadniony naruszające prywatność kandydata uchyla Przewodniczący obrad.
 9. Wybory do władz odbywają się w sposób tajny, o ile uprawnieni do głosowania nie zdecydują jednogłośnie inaczej.
 10. Karty do głosowania zawierające w porządku alfabetycznym: nazwisko, imię, stopień instruktorski,  przygotowuje Komisja Skrutacyjna. Następnie opieczętowuje karty pieczątką Komendy Hufca.
 11. Głosowanie polega na postawieniu na karcie do głosowania znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego się głosuje,
 12. W przypadku głosowania tajnego uprawnieni do głosowania wrzucają karty do opieczętowanej urny wyborczej.
 13. Głosy oblicza Komisja Skrutacyjna. Po zakończeniu głosowania sporządza  protokół, a następnie ogłasza wyniki głosowania.

III. Procedura wyborcza

 1. Bierna prawo wyborcze posiadają instruktorzy ZHP, którzy opłacili podstawową składkę członkowską oraz mają zaliczona służbę instruktorską.
 2. Komisja Wyborcza określa termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na funkcje komendanta hufca
 3. Każdy kandydat ma prawo wypowiedzi. Uczestnicy Zjazdu mogą zadawać każdemu kandydatowi pytania. Pytania i wypowiedzi nieistotne bądź godzące w dobra osobiste lub w sposób, nieuzasadniony naruszające prywatność kandydata uchyla Przewodniczący obrad.
 4. Wybory do władz odbywają się w sposób tajny, o ile uprawnieni do głosowania nie zdecydują jednogłośnie inaczej.
 5. Karty do głosowania zawierające w porządku alfabetycznym: nazwisko, imię, stopień instruktorski,  przygotowuje Komisja Skrutacyjna. Następnie opieczętowuje karty pieczątką Komendy Hufca.
 6. Głosowanie polega na postawieniu na karcie do głosowania znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego się głosuje,
 7. W przypadku głosowania tajnego uprawnieni do głosowania wrzucają karty do opieczętowanej urny wyborczej.
 8. Głosy oblicza Komisja Skrutacyjna. Po zakończeniu głosowania sporządza  protokół, a następnie ogłasza wyniki głosowania.
 
III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Szarych Szeregach PDF Drukuj Email
czwartek, 02 kwietnia 2015 12:14

W sobotę 28 marca w Biurze Pełnomocnika Burmistrza w Obornikach Śląskich odbył się III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Szarych Szeregach. Piętnastu śmiałków w dwóch kategoriach wiekowych zmierzyło się z niełatwym testem, który wymagał wiedzy o bohaterach Szarych Szeregów, a także ideałów i faktów z nimi związanych. 
Ostateczne wyniki ułożyły się tak:
W kat. Szkół Podstawowych wyróżnienie otrzymała Kasia Wojciechowska. I m-ce - Alekstandra Forsztęga, II - Zosia Wojciechowska, III - Kasia Olejniczak (17 ODH-ek Koliba Z ZHRu) Wszystkie reprezentowały SP nr 3 w Obornikach Śląskich.
W kategorii Gimnazjów I miejsce zajęła Klaudia Starula (Gimnazjum Sportowo-Językowe w Trzebnicy), II - Karol Muszyński (12 DH Leśne Szeregi, ZS w Czeszowie), III - Szymon Pietralik (PZS w Żmigrodzie)
Dziękujemy komisji konkursowej za włożoną pracę i poświęcony czas.
Organizacją konkursu zajęła się kadra 5 SH Gniazdo. 
Nagrody ufundowała Komenda Hufca Powiatu Trzebnickiego oraz Urząd Miejski w Obornikach Śląskich. Serdecznie dziękujemy za wsparcie oraz udostępnienie pomieszczeń Biura Pełnomocnika Burmistrza.

phm. Paulina Walczak

 
Nowy rozkaz L3 i L4 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 marca 2015 19:18

W dziale rozkazy zamieszczone zostały nowe rozkazy Komendanta Hufca L3 i L4. Bezpośrednie linki znajdują się poniżej.

L3 i L4

 
Uchwała nr 1/VI/2015 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 marca 2015 15:49

Uchwała nr 1/VI/2015

z dnia 22.03.2015r.

Komendy Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego
w sprawie Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca ZHP Powiat Trzebnickiego

Komenda Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego działając na podstawie § 50 ust. 1 Statutu ZHP zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego w celu wyboru Komendanta i Komendy Hufca.

Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego odbędzie się w dniu 21.04.2015r o godz. 18.30 w Harcówce Rybackiej w Radziądzu.

 

 

 

Komendant Hufca

hm. Mirosław Uruski

 
Lokalny Patriotyzm PDF Drukuj Email
wtorek, 17 lutego 2015 16:03

 

Lokalny Patriotyzm

Harcerze 8 Drużyny Wędrowniczej „Armagedon” z 26 Szczepu Harcerskiego „Agricola” w Hufcu ZHP Powiatu Trzebnickiego postanowili przybliżyć mieszkańcom Czeszowa czym jest lokalny patriotyzm i jak można zostać super bohaterem. Z tego tytułu została przygotowana akcja promująca wybory do rady sołeckiej i na sołtysa sołectwa Czeszów. Idea zadania wzięła się z tego, iż harcerze w dniach 20-22 marca jadą na ogólnopolską imprezę 45 Rajd Arsenał organizowany przez Hufiec Mokotów w Warszawie. Warunkiem wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu jest przedstawienie siebie jako lokalnych patriotów. Zadanie musi spełniać kilka zasad, aby mogło zostać pozytywnie ocenione: innowacyjność działania, poziom trudności, ilość osób objętych działaniem oraz ciekawa forma infografiki.

Harcerze od razu postanowili włączyć się w kampanię informacyjną o wyborach, dodatkowym impulsem była poprzednia frekwencja stanowiąca raptem 5% mieszkańców . Na własny koszt wydrukowali plakaty i ulotki informujące o nadchodzącym wydarzeniu. Materiały zostały rozwieszone po wszystkich sklepach i tablicy ogłoszeń, a ulotki rozdawano pod kościołem. Dodatkowo na profilu społecznościowym „ Facebook” powstało wydarzenie informujące o nadchodzących wyborach.

Dewiza wędrownicza brzmi Wyjdź w Świat, zobacz, pomyśl, pomóż - czyli Działaj! i to przyświecało naszym harcerzom realizującym zadanie, bo zobaczyli jak ważny jest udział w wyborach i zaczęli działać.

 

 

pwd. Dawid Stec